Přístupnost

Statutární město Ostrava se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku data.ostrava.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Viz bod výše

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 8. 2022 na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Podněty ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Tel.: 599 444 444
Adresa elektronické podatelny: posta@ostrava.cz
ID datové schránky: 5zubv7w

Pro zaslání podnětů můžete využít i tento formulář:
  Postupy pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

  Digitální a informační agentura
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3
  e-mail: pristupnost@dia.gov.cz