Obyvatelstvo

Co všechno máme na území Ostravy k dispozici? Podívejte se na podrobnou mapu, ve které najdete lékárny, školy, pošty, ale například i kina nebo čerpací stanice. Zkrátka vše, co byste mohli potřebovat „mít po ruce“. V této sekci najdete ale i informace ohledně domů a bytů na území města a zejména data o obyvatelích Ostravy. Opravdu se počet obyvatel města každým rokem snižuje o jeden tisíc? Zjistěte to!

VYBAVENOST

Občanská vybavenost

DEMOGRAFIE

Vývoj demografie

Vše

Obyvatelstvo

Počet čerpacích stanic

Graf ukazuje celkový počet čerpacích stanic v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Data se aktualizují nepravidelně. Umístění jednotlivých stanic v mapě naleznete na dashboardu.

Načítání
Aktualizováno dne: 20.08.2023
pavucina

Počet nabíjecích stanic

Graf ukazuje celkový počet nabíjecích stanic v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Data se aktualizují nepravidelně. Umístění jednotlivých stanic v mapě naleznete na dashboardu.

Načítání
Aktualizováno dne: 20.08.2023
pavucina

Počet poboček České pošty

Graf ukazuje celkový počet pošt v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Data se aktualizují nepravidelně. Umístění jednotlivých pracovišť v mapě naleznete na dashboardu.

Načítání
Aktualizováno dne: 20.08.2023
pavucina

Počet obchodních center

Graf ukazuje celkový počet obchodních domů nebo obchodních center v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Data se aktualizují nepravidelně. Umístění jednotlivých pracovišť v mapě naleznete na dashboardu.

Načítání
Aktualizováno dne: 20.08.2023
pavucina

Počet bytů v obvodech

Graf ukazuje celkový počet bytů v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Český statistický úřad jako výsledek Sčítání lidu, bytů a domů, které proběhlo v roce 2021. Graf se aktualizuje pouze jednou za 10 let. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet domů v obvodech

Graf ukazuje celkový počet domů v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Český statistický úřad jako výsledek Sčítání lidu, bytů a domů, které proběhlo v roce 2021. Graf se aktualizuje pouze jednou za 10 let. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet domů podle roku výstavby

Graf ukazuje počet domů podle roku jejich výstavby v jednotlivých městských obvodech. Data poskytl Český statistický úřad jako výsledek Sčítání lidu, bytů a domů, které proběhlo v roce 2021. Graf se aktualizuje pouze jednou za 10 let. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet osob narozených a zemřelých

Graf vykresluje vývoj počtu osob, které mají obvyklý pobyt hlášený v obci Ostrava, a v daném kalendářním roce se narodili anebo zemřeli. Data pocházejí z oficiálních stránek Českého statistického úřadu. Graf se aktualizuje pouze jednou ročně. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet osob přistěhovalých a vystěhovalých

Graf vykresluje vývoj počtu osob, které mají obvyklý pobyt hlášený v obci Ostrava a v daném kalendářním roce se přistěhovali anebo vystěhovali. Data pocházejí z oficiálních stránek Českého statistického úřadu. Graf se aktualizuje pouze jednou ročně. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Celkový přírůstek obyvatel (přirozený a migrační)

Graf popisuje změny v počtu osob s obvyklým pobytem hlášeným na území obce Ostrava. Celkový přírůstek se skládá s přírůstku přirozeného a migračního. Migrační přírůstek odráží rozdíl mezi množstvím osob přistěhovalých a vystěhovalých. Přirozený přírůstek odráží rozdíl mezi množstvím osob narozených a zemřelých. Data pocházejí z oficiálních stránek Českého statistického úřadu. Graf se aktualizuje pouze jednou ročně. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet sňatků a rozvodů

Graf vykresluje vývoj počtu sňatků a rozvodů u osob, které mají obvyklý pobyt hlášený v obci Ostrava. Data pocházejí z oficiálních stránek Českého statistického úřadu. Graf se aktualizuje pouze jednou ročně. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy. Metodiku sběru a vyhodnocení dat najdete na stránkách ČSÚ.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Rozložení obyvatelstva Ostravy podle věkových skupin a pohlaví

Graf znázorňuje procentuální rozložení obyvatel s trvalým pobytem na území Ostravy podle pohlaví a věkových skupin. Zhruba 3 % obyvatel není do grafu zařazeno z důvodu neznámého pohlaví. Data pocházejí z databází Magistrátu města Ostravy a aktualizují se každý měsíc. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.04.2024
pavucina

Rozložení obyvatelstva Ostravy podle délky trvalého pobytu

Graf znázorňuje procentuální rozložení obyvatel s trvalým pobytem na území Ostravy podle délky trvalého pobytu. Data pocházejí z databází Magistrátu města Ostravy a aktualizují se každý měsíc. Detaily naleznete na dashboardu Datového portálu města Ostravy.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.04.2024
pavucina