Datový portál města Ostravy

Vítáme vás na datovém portálu statutárního města Ostravy. Najdete zde množství dat rozřazené do čtyř oblastí, a sice bezpečnost, obyvatelstvo, vzdělávání a sport. Data pocházejí z různých zdrojů – statistiky Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Českého statistického úřadu, informace od soukromých společností a další. Data jsou zpracována do interaktivních map, vizualizací, tabulek a dalších formátů, které můžete mezi sebou jednoduše porovnávat a zjišťovat, co se v našem městě děje.

Pavucina

Vzdělání

A jak je na tom Ostrava v oblasti vzdělání a vzdělávání? Téměř 50 % obyvatel má maturitní zkoušku nebo vyšší stupeň vzdělání. V akademickém roce 2021/2022 úspěšně ukončilo nějaký stupeň vysokoškolského vzdělání 4,4 tisíce studentů. Ostravské děti a studenti mohou nastoupit do 115 mateřských, 87 základních, 49 středních, 3 vysokých a 37 jazykových nebo speciálních škol na území města. Kapacita mateřských škol je k 1.9.2023 8,7 tisíc míst a do první třídy by mělo nastoupit 2,3 tisíce dětí.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Ostravy v roce 2022 v kostce? Na jednu osobu v důchodovém věku (nad 65 let) připadli zhruba 3 lidé ve věku produktivním a zároveň pouze 0,6 dětí (pod 15 let). Průměrný věk zemřelých mužů byl 74,8 let a žen 79,2 let. Pro novorozené chlapečky rodiče nejčastěji volili jména Jakub, Jan, Matyáš, Matěj, Vojtěch, Tobiáš, Tomáš, Dominik, Adam, Lukáš, David, Sebastián, Jonáš nebo Samuel. Holčičky byly nejčastěji pojmenovány Ema, Eliška, Viktorie, Anna, Tereza, Laura, Natálie, Sofie, Rozárie, Amálie, Klára, Adéla, Elizabeth, Nina, Nela nebo Karolína.  V ostravských porodnicích se narodilo celkem 106 párů dvojčátek.  

Sport

Aktivní sportovce jistě potěší, že v Ostravě najdou celkem 190 sportovišť, 340 stojanů na sdílená kola a 7 bazénů či koupališť. Vášniví i rekreační cyklisté mají k dispozici 276 km značených cyklistických tras a 18 km vybudované cykloinfrastruktury bez vyznačené cyklotrasy. Sdílená kola jsou nejoblíbenější v centru města a v Porubě. V oblasti sportu bylo na rok 2023 přiděleno celkem 240 dotací v celkové hodnotě 206 422 tisíc Kč. Letní koupaliště Sareza navštíví během letních prázdnin v průměru 2,5 tisíce osob každý pracovní den a 1 tisíc osob každý víkendový den.

Bezpečnost

Co všechno se může stát za jeden kalendářní měsíc? Městská policie Ostrava za tu dobu stihne udělat v průměru 110 preventivních akcí pro občany. Zdravotnická záchranná služba ošetří při výjezdech až 3 tisíce pacientů. Policie České republiky stihne prošetřit 700 trestných činů a Hasičský záchranný sbor uchrání majetky v hodnotě 95 tisíc korun. Za celý rok 2022 HZS na území města řešil mimo jiné přibližně 730 požárů, 170 úniků nebezpečných látek, 3.2 tisíce technických pomocí nebo 1.4 tisíce ostatních mimořádných událostí.

O projektu

Datový portál je projektem Magistrátu města Ostravy jako snaha představit život v Ostravě z různých úhlů pohledu na jednom místě a v jednotném vzhledu. Data jsou přehledně rozčleněna dle městských obvodů a lze je dohledat podle jednotlivých kalendářních měsíců. Ostrava tak občanům otevřeně ukazuje informace a snaží se nejenom tímto způsobem stát ještě modernějším a bezpečnějším městem.

O webu

Grafy jsou rozřazeny do čtyř tematických oblastí, bezpečnost, sport, vzdělání a obyvatelstvo. Tyto grafy nezobrazují detaily, ale zaměřují se na Ostravu jako jeden celek. Hodnoty se většinou aktualizují jednou měsíčně nebo jednou ročně a můžete je exportovat v podobě excelovské tabulky. Pomocí ikonek v patičce grafu lze odskočit na takzvané dashboardy, kde naleznete mimo jiné interaktivní mapy a podrobnosti.

Dashboard

Dashboard ukazuje vedle sebe grafy, tabulky nebo mapy, které popisují reálnou situaci z různých úhlů pohledu a v detailu. Jednotlivé vizuály lze filtrovat dle městských obvodů nebo podle času. Aktualizují se podle povahy ročně, měsíčně nebo i několikrát za den. Dashboardy jsou primárně určeny k prohlížení pomocí notebooku nebo počítače. Jsou upraveny rovněž do formátů mobilů se vší funkcionalitou, ale na úkor přehlednosti.

Open data

Datový portál potřebuje ke svému fungování množství datových sad. Některé z nich je možné poskytovat jiným uživatelům. Jedná se o datové sady, jejichž vlastníkem je Magistrát města Ostravy. Ta jsou upravena do vhodné struktury a pomocí zázemí spřáteleného webu opendat Ostravy si je můžete stáhnout k vlastnímu využití. Data z dashboardů Datový portál města Ostravy třetím stranám neposkytuje.