Bezpečnost

Potřebujete se ujistit, že je v Ostravě o vaši bezpečnost opravdu postaráno? Zde se můžete podívat, kolik preventivních akcí pořádá Městská policie Ostrava nebo kolik dopravních přestupků vyřeší. Zjistíte například i to, kolik pacientů je ošetřeno v rámci výjezdů zdravotnické záchranné služby či kolik požárů musel vyřešit hasičský záchranný sbor. Najdete zde i počty a povahu spáchaných trestných činů, seznam lékáren a další statistiky. Detaily, které nenajdete v grafech, dohledáte na dashboardu Bezpečnost.

HZS

Hasičský záchranný sbor

MPO

Městská policie Ostrava

ZZS

Zdravotnická záchranná služba

PČR

Policie České republiky

Vše

Bezpečnost

Počet osob zraněných a usmrcených při požárech

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet osob zachráněných a evakuovaných při požárech

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Uchráněné hodnoty a přímá škoda při požárech

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

 

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Přímá škoda při požárech (v přepočtu na tis. obyvatel)

Pro účely srovnání byly hodnoty přepočteny na 1 tisíc obyvatel v daném městě. Například v roce 2022 činila přímá škoda na 1 tisíc občanů s trvalým pobytem na území Ostravy 68 Kč. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Uchráněné hodnoty při požárech (v přepočtu na tis. obyvatel)

Pro účely srovnání byly hodnoty přepočteny na 1 tisíc obyvatel v daném městě. Například v roce 2022 bylo na 1 tisíc občanů s trvalým pobytem na území Ostravy uchráněno 137 Kč. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet požárů (v přepočtu na tis. obyvatel)

Pro účely srovnání byly hodnoty přepočteny na 1 tisíc obyvatel v daném městě. Například na každých 1 000 obyvatel Ostravy připadlo v roce 2022 přibližně 2,6 požárů. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet mimořádných událostí (v přepočtu na tis. obyvatel)

Pro účely srovnání byly hodnoty přepočteny na 1 tisíc obyvatel v daném městě. Například na každých 1 000 obyvatel Ostravy připadlo v roce 2022 přibližně 24,4 mimořádných událostí. Mimořádné (emergentní) události zpravidla souvisí se zásahem jednotek požární ochrany ve smyslu § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o provádění požárních zásahů, záchranných prací nebo dalších bezodkladných opatření vedoucích k omezení bezprostředního ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet neemergentních událostí (v přepočtu na tis. obyvatel)

Pro účely srovnání byly hodnoty přepočteny na 1 tisíc obyvatel v daném městě. Například na každých 1 000 obyvatel Ostravy připadlo v roce 2022 přibližně 11,5 neemergentních událostí. Neemergentní události souvisí s ostatní činností jednotek požární ochrany ve smyslu § 97 zákona o PO, při kterých tyto jednotky zpravidla provádí různé práce a služby ve prospěch svého zřizovatele nebo ostatních právnických či fyzických osob. Data pocházejí ze statistických ročenek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy k přestupkům, při kterých zasahovala Městská policie Ostravy. Přestupky dopravní zahrnují stacionární (špatně parkující vozidla) a dynamickou dopravu (porušování dopravních předpisů v souvislosti s jízdou vozidla). Přestupky ostatní zahrnují přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku, porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města atd. Data pocházejí ze Zpráv o činnosti Městské policie Ostrava.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Celkový počet přestupků

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy k přestupkům, při kterých zasahovala Městská policie Ostravy. Přestupky celkem zahrnují stacionární a dynamickou dopravu, zábory veřejného prostranství, narušování veřejného pořádku nebo občanského soužití, majetkové přestupky, porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města atd. Data pocházejí ze Zpráv o činnosti Městské policie Ostrava.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Celkový počet předaných přestupků a z toho městským obvodům

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy. Graf vykresluje celkový počet přestupků předaných Městskou policií Ostravy a z toho přestupky předané městským obvodům. Způsoby řešení jednotlivých protiprávních jednání vycházejí z platné legislativy a oprávnění strážníků. Nemá-li strážník oprávnění přestupkové jednání vyřešit na místě nebo není-li splněna zákonná povinnost pro blokové řízení, je podezření ze spáchání přestupku řádně zadokumentováno a předáno dle kompetencí příslušnému správnímu orgánu.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Počet osob převezených z důvodu opilosti

Hodnoty se vztahují k celému území statutárního města Ostravy. Graf zachycuje počet osob převezených Městskou policií Ostravy do protialkoholní záchytné stanice či zdravotnického zařízení z důvodu opilosti.  Data pocházejí ze Zpráv o činnosti Městské policie Ostrava.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.06.2023
pavucina

Vývoj počtu trestných činů za minulých 12 měsíců

Graf zobrazuje počet trestných činů řešených PČR na území Ostravy a jejich vývoj během roku. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet trestných činů během uplynulých 12 měsíců

Graf zobrazuje počet trestných činů řešených Policií ČR na území Ostravy. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Trestné činy jsou rozděleny podle kriminalisticko-statistických tříd. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Vývoj počtu přestupků za minulých 12 měsíců

Graf zobrazuje počet přestupků řešených Policií ČR na území Ostravy a jejich vývoj během roku. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet přestupků během uplynulých 12 měsíců

Graf zobrazuje počet přestupků řešených Policií ČR na území Ostravy a jejich rozložení mezi městskými obvody. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR. Počty přestupků nejsou přepočteny s ohledem na počet obyvatel trvale bydlících obvodu. Nelze proto srovnávat jednotlivé obvody mezi sebou!

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Vývoj počtu přestupků a trestných činů

Graf zobrazuje celkový počet přestupků a trestných činů řešených Policií ČR na území Ostravy. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet trestných činů během uplynulých 12 měsíců

Graf zobrazuje počet trestných činů řešených Policií ČR na území Ostravy a jejich rozložení mezi městskými obvody. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Data pocházejí z Mapy kriminality Policie ČR. Detaily lze najít na dashboardu „Datového portálu Ostravy“ nebo webu PČR. Počty trestných činů nejsou přepočteny s ohledem na počet obyvatel trvale bydlících obvodu. Nelze proto srovnávat jednotlivé obvody mezi sebou!

Načítání
Aktualizováno dne: 01.01.2023
pavucina

Počet ošetřených pacientů - traumata

Graf zobrazuje počet ošetřených pacientů „Záchrannou zdravotnickou službou“ na území města Ostravy a jejich vývoj během roku. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Pacienti byly ošetřeni na traumata, což zahrnuje úrazy a nehody. Data pocházejí z provozních databází Zdravotnické záchranné služby MSK.

Načítání
Aktualizováno dne: 04.04.2024
pavucina

Počet ošetřených pacientů – somatické potíže

Graf zobrazuje počet ošetřených pacientů „Záchrannou zdravotnickou službou“ na území Ostravy a jejich vývoj během roku. Hodnoty jsou za uplynulých 12 měsíců, aktuální měsíc se nezapočítává. Pacienti byly ošetřeni na somatické potíže, což zahrnuje převážně náhle vzniklá nebo zhoršená tělesná onemocnění (potíže dechové, akutní koronární, cévní mozkové příhody apod.) a sebevraždy nebo psychiatrická onemocnění. Data pocházejí z provozních databází Zdravotnické záchranné služby MSK.

Načítání
Aktualizováno dne: 04.04.2024
pavucina

Celkový počet ošetřených pacientů

Graf zobrazuje celkový počet ošetřených pacientů „Záchrannou zdravotnickou službou“ v rámci jednotlivých městských obvodů.  Hodnoty jsou za minulý kalendářní měsíc. Graf se aktualizuje jednou měsíčně. Pacienti nejsou rozlišeni podle druhu ošetření. Data pocházejí z provozních databází Zdravotnické záchranné služby MSK.

Načítání
Aktualizováno dne: 04.04.2024
pavucina

Počet lékáren v rámci městských obvodů

Data se aktualizují začátkem každého kalendářního měsíce. Pocházejí z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Načítání
Aktualizováno dne: 01.04.2024
pavucina